Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tình hình dịch covid 19
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang: Trao tặng trang bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch cho huyện Châu Thành (02/12/2021)

Ngày 02/12, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang đã trao tặng 1.000 bộ đồ bảo hộ  với trị giá khoảng 50 triệu đồng đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Châu Thành để hỗ trợ, phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Responsive image

Ông Nguyễn Thanh Cường - Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế trao tặng đồ bảo hộ cho UBND huyện Châu Thành

Responsive image

Đoàn công tác Ban Quản lý Khu kinh tế và Lãnh đạo UBND huyện Châu Thành

Tổng số tiền trao tặng trang bị, vật tư y tế để hỗ trợ phục vụ cho công tác phòng, chống dịch cho địa phương từ nguồn vận động các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trong thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang và các địa phương có khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu đã luôn đồng hành trong công tác phòng, chống dịch góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của tỉnh nhà.

 

Nguồn phát hành :BQLKKT
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập