Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tình hình dịch covid 19
Kế hoạch phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại các KCN, khu chức năng, KKTCK trên địa bàn tỉnh An Giang (18/01/2022)

Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế ký ban hành Kế hoạch phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại các KCN, khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang

File đính kèm

Nguồn phát hành :Văn phòng
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập