Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp cần biết
Triển khai Quy chế Bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp Bình Long (21/09/2023)

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành Công văn số 1324/BQLKKT-QLTNMT V/v triển khai thực hiện Quy chế Bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp Bình Long và các quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm của Chủ cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp

 

Responsive image

 

Responsive image

Responsive image

File đính kèm

Nguồn phát hành :BQLKKT
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập