Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp cần biết
Thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành KCN Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh AG (26/09/2023)

Ngày 26 tháng 9 năm 2023 Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế ký ban hành QUyết định số 1448QĐ_BQLKKT về việc thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành KCN Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

 

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

File đính kèm

Nguồn phát hành :Văn phòng
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập