Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Chuyên mục chuyển đổi số
An Giang hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (29/02/2024)


Ngày 19-12, UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Hinh
Theo Kế hoạch, đối tượng là các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là SMEs), hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các doanh nghiệp nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, viện, trường có các công nghệ số, nền tảng số, và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, có 100% hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa đều có thể dễ dàng trải nghiệm sử dụng các nền tảng công nghệ số phục vụ sản xuất, kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có thể dễ dàng gửi nhận hóa đơn điện tử với nhau và với cơ quan thuế sử dụng nền tảng công nghệ số.

Có 80% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu từ 7%; trên 2% nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động.

Số người được cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp hằng năm từ 500 đến 1000 người. Số lớp tập huấn, hội thảo tuyên truyền, hướng dẫn khai thác công cụ thương mại điện tử, kết nối thị trường quốc tế từ 10 lớp; số lớp nâng cao năng lực quản lý và chuyển đổi số cho SMEs từ 03 lớp; số lượt tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho SMEs để nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh từ 160 lượt.

Đến năm 2030, có 100% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu từ 8%; trên 3% nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động; số người được cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp hằng năm từ 500 đến 1000 người.

Để đạt mục tiêu, An Giang thường xuyên thông tin, tuyên truyền về các hoạt động và nội dung của Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng Internet; Cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, truyền thông để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của Kế hoạch, các nền tảng số tại địa chỉ https://smedx.vn cũng như hoạt động chuyển đổi số của SMEs. Tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các thông tin xấu, độc hại, sai sự thật về các nội dung liên quan đến chuyển đổi số doanh nghiệp trên môi trường mạng.

Đồng thời triển khai các khóa tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; đánh giá Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp; tổ chức hội thảo, hội nghị liên quan đến Chuyển đổi số doanh nghiệp; tổ chức Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ SMEs chuyển đổi số./.

Nguồn phát hành :https://dti.angiang.gov.vn/
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập