Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tài nguyên môi trường – Xây dựng
Điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy dược phẩm tiêu chuẩn EURO-GMP, KCN Bình Hoà, AG (15/02/2024)

Ngày 07 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Nhà máy dược liệu tiêu chuẩn GMP-WHO Khu công nghiệp Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; nội dung điều chỉnh đồ án quy hoạch như sau:
Nội dung điều chỉnh: 
1. Bổ sung, điều chỉnh mục tiêu của dự án; bố trí nhà xưởng lại cho phù hợp với qui mô diện tích và đổi tên một số hạng mục công trình, có tứ cận như sau:
- Phía Bắc giáp Công ty Lu An (hiện nay là Công ty Universal Apparel);
- Phía Nam giáp đường số 4;
- Phía Đông giáp đường số 7;
- Phía Tây giáp đường số 6.
2. Quy mô điều chỉnh:
- Quy mô diện tích đất: 86,065 ha (Qui mô không thay đổi so với Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh).

File đính kèm

Nguồn phát hành :Bá Tùng - Phòng Quy hoạch Xây dựng
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập