Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hệ thống Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
Số Ký hiệu Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Số 87/QĐ-TCTĐB Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 31/07/2023 Xem
Số: 1087/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đầu tư - Phát triển hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế tỉnh An Giang trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 11/07/2023 Xem
Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Xem
Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn Xem
Số 785/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Tổ công tác đặc biệt về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang 01/06/2023 Xem
Số 1285/GP-STNMT Ngày 05 tháng 12 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Giấy phép số 1285/GP-STNMT cấp phép cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Bình Long. Sở Tài nguyên và Môi trường 05/12/2022 Xem
Trang đầu Trang kế12345678Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập