Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế (27/02/2019)
Quyết định 294/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế
Xem tiếp...
Bộ thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang (20/11/2018)
Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
Xem tiếp...
Quyết định công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang (20/11/2018)
Quyết định số 3823/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
Xem tiếp...
1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (20/11/2018)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Xem tiếp...
2. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (20/11/2018)
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư).
Xem tiếp...

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập