Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hệ thống Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
Số Ký hiệu Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
2107/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 30/08/2018 Xem
2089/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 29/08/2018 Xem
1735/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 24/07/2018 Xem
1734/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 24/07/2018 Xem
82/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về Quản lý Khu công nghiệp và khu kinh tế Chính Phủ 22/05/2018 Xem
13/2018/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. UBND tỉnh An Giang 21/06/2018 Xem
Trang đầu Trang kế12345678Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập