Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu KKT cửa khẩu
Skip portlet Portlet Menu
Giới thiệu Khu kinh tế cửa khẩu An Giang (05/12/2016)
KHU KINH TẾ CỬA KHẨU Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-TTg, ngày ngày 22 tháng 03 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu An Giang. Theo đó Khu kinh tế cửa khẩu An Giang gồm 03 khu vực: - Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, Khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương, Khu vực cửa khẩu Khánh Bình.
Xem tiếp...

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập