Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
Giới thiệu Khu Công nghiệp
Thông tin Khu Kinh tế
Văn bản mới
Số Trích yếu CQBH Ngày ký
1180/TB-BQLKKT Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 04/1/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế 22/06/2021 Xem
915/TB-BQLKKT Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 04/1/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế 24/05/2021 Xem
787/TB-BQLKKT Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 04/1/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế 10/05/2021 Xem
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch cụm công nghiệp Phú Hòa
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Châu Phú, Châu Thành
 • An Giang đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Khu công nghiệp
 • Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Công ty may mặc Spectre An Giang
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập