Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Phóng sự An Giang ATV
 • An Giang với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Giới thiệu
Danh bạ
 •  Ban Quản lý Khu kinh tế
 •  17/02/2020
 • A- A A+

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
Ban lãnh đạo
1

Nguyễn Thanh Cường

Trưởng ban (0296) 3955 588

ntcuong@angiang.gov.vn

2

Trần Quốc Thanh

Phó Trưởng ban (0296) 3 832 207

tqthanh06@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Hồng Quang

Phó Trưởng ban (0296) 3 923 686

nhquang@angiang.gov.vn

4

Bùi Công Bằng

Phó Trưởng ban   bcbang@angiang.gov.vn
Văn phòng
5

Phạm Công Giát

Chánh Văn phòng (0296) 3 952 507 pcgiat@angiang.gov.vn
Phòng Quản lý đầu tư
6

Lê Hoài Diễm Trang

Phó Trưởng phòng (0296) 3 955 074 lhdtrang01@angiang.gov.vn
Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường
7

Nguyễn Hoàng Nhung

Phó Trưởng phòng (0296) 3 941 573 nhnhung@angiang.gov.vn
8

Hồ Hải Đăng

Phó Trưởng phòng (0296) 3 941 573 hhdang@angiang.gov.vn
Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng
9

Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng phòng (0296) 3 952 655 ntbinh18@angiang.gov.vn
Phòng Quản lý Doanh nghiệp
10

Võ Phạm Diễm Chi

Chuyên viên (0296) 3 941 583 vpdchi@angiang.gov.vn
Trung tâm Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Hỗ trợ Doanh nghiệp
11

Nguyễn Thanh Cường

Giám đốc (0296) 3 955 588 ntcuong@angiang.gov.vn
12

Nguyễn Thanh Bình

Phó Giám đốc (0296) 3 952 655 ntbinh18@angiang.gov.vn

Các tin khác :
 • <<
 • <
 • 1
 • >
 • >>