Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Phóng sự An Giang ATV
 • An Giang với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Lãnh đạo Ban
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ và ký văn bản thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 •  BQLKKT
 •  03/07/2019
 • A- A A+

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Các tin khác :
 • <<
 • <
 • 1
 • >
 • >>