Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Phóng sự An Giang ATV
 • An Giang với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Doanh nghiệp cần biết
Quyết định Ban hành giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
 •  Theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh An Giang
 •  06/08/2020
 • A- A A+

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Các tin khác :
 • <<
 • <
 • 1
 • 2
 • >
 • >>