Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu Khu công nghiệp
Skip portlet Portlet Menu
Khu công nghiệp Vàm Cống Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang (08/12/2016)
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang trân trọng kính mời các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia đầu tư vào dự án Khu công nghiệp Vàm Cống, thuộc TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang...
Xem tiếp...
Khu công nghiệp Bình Long mở rộng (08/12/2016)
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang trân trọng kính mời các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia đầu tư vào dự án Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Xem tiếp...
Khu công nghiệp Hội An (08/12/2016)
Khu công nghiệp Hội An
Xem tiếp...
Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng (08/12/2016)
KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH HÒA MỞ RỘNG Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang trân trọng kính mời các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia đầu tư vào dự án Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Xem tiếp...

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập