Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp cần biết
Chính sách giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (03/11/2023)

Ngày 03/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 để thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.
Ngày 01/11/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Công văn số 1691/BQLKKT-QLTNMT và Công văn số 1692/BQLKKT-QLTNMT về việc giảm tiền thuê đất năm 2023 thông tin đến các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu chức năng thuộc các Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang.
Mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023:

Responsive image

Hiệu lực thi hành: Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính Phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2023.

 

File đính kèm

Nguồn phát hành :Tường Vy - Phòng Tài nguyên Môi trường
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập