Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp cần biết
rà soát thực hiện quy định về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (29/11/2023)

Ngày 28 tháng 11 năm 2023 Ban Quản lý Khu kinh tế có Công văn số 1851/BQLKKT-QLTNMT về việc rà soát thực hiện quy định về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Responsive image

Responsive image

 

File đính kèm

Nguồn phát hành :Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập