Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp cần biết
thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ (16/03/2023)

15 tháng 3 năm 2023 Ban Quản lý Khu kinh tế có công văn số 390/BQLKKT-QLTNMT về việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (năm 2023)

 

Responsive image

 

File đính kèm

Nguồn phát hành :Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập