Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của các khu kinh tế
Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 06 tháng đầu năm 2023 (27/07/2023)

Ngày 26 tháng 7 năm 2023, Khối thi đua các Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế Miền Tây Nam bộ gồm có 14 đơn vị gồm: Ban Quản lý các KCN Hậu Giang; Ban Quản lý KKT Kiên Giang; Ban Quản lý KKT Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Ban Quản lý các KCN Tiền Giang; Ban Quản lý KKT An Giang; Ban Quản lý các KCN Bạc Liêu; Ban Quản lý các KCN Bến Tre; Ban Quản lý KKT Cà Mau; Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ; Ban Quản lý KKT Đồng Tháp; Ban Quản lý KKT Long An; Ban Quản lý các KCN Sóc Trăng; Ban Quản lý KKT Trà Vinh; Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long, đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 06 tháng đầu năm 2023 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hội nghị đã thông qua việc triển khai phong trào thi đua, gắn với phong trào địa phương phát động và tổ chức tốt tại các Ban Quản lý; thực hiện theo chỉ tiêu, kế hoạch năm và Nghị quyết của Chi, Đảng bộ cơ sở tại đơn vị nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện quan trọng tại địa phương… theo kế hoạch phát động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức phong trào thi đua.

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù nhiều doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT gặp nhiều khó khăn như thị trường xuất khẩu hạn chế phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, cắt giảm lao động hoặc cho người lao động giãn việc; công tác thu hút đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn, chưa đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, cùng với nhiều quyết sách của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh, thành phố và sự nỗ lực của các Ban Quản lý đã hỗ trợ doanh nghiệp xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tiếp tục đầu tư và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều đơn vị Ban Quản lý đã hỗ trợ cho doanh nghiệp đạt giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu vượt so với cùng kỳ. Toàn Khối đã thu hút đầu tư được 67 dự án đầu tư mới, bằng 98,52% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 31.056 tỷ đồng, bằng 113,33% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 149.833,75 tỷ đồng, bằng 156,49% so với cùng kỳ (cùng kỳ 95.746,89 tỷ đồng); kim ngạch xuất khẩu đạt 3.161,68 triệu USD, bằng 128,78% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 2.455 triệu USD); nộp ngân sách đạt 3.923 tỷ đồng, bằng 84,80% so với cùng kỳ (cùng kỳ 4.626 tỷ đồng); giải quyết 3.919 thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tăng 138% so với cùng kỳ; tổng số lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế của Khối tính thời điểm tháng 6/2023 là 490.438 lao động, giảm 38.333 lao động so với cùng kỳ.
Dựa trên những kết quả đạt được nêu trên, trong những tháng cuối năm 2023, thành viên Khối thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị từng thành viên Khối, trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN, KCX, KKT và thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh, thành phố giao cũng như hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với nhiệm vụ của Ban Quản lý theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đồng thời rà soát đơn giản hóa các TTHC, đảm bảo thời gian giải quyết đúng hạn, phấn đấu tăng tỷ lệ giải quyết trước hạn tăng mức độ hài lòng của doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động các KCN song song với tăng cường công tác hậu kiểm, rà soát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN, KCX, KKT; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, doanh nghiệp để tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp,…/.

 

Nguồn phát hành :Văn phòng
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập