Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của các khu kinh tế
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2023 (11/01/2024)

Sáng ngày 09/01/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế.
Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, đánh giá Nghị quyết đề ra năm 2023 đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện trong năm 2024.
Đồng chí Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì Hội nghị; đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

Responsive image

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Diễm Trang - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chánh Văn phòng cùng các đồng chí được phân công đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Chương trình Công tác năm 2024; Kế hoạch phát động thi đua năm 2024; Dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu cơ quan năm 2024; Dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm 2024. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nghe tham luận của đại diện Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Quản lý Doanh nghiệp; các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên và nhiều lượt ý kiến phát biểu của CBCCVC cơ quan về những nỗ lực cố gắng trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và các biện pháp, giải pháp chủ yếu của từng phòng, đơn vị trong thời gian tới để góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra năm 2024. 

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế 
phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của CBCCVC, đồng chí Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của CBCCVC trong năm qua. Năm 2023 tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế được tập trung thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần đem lại đời sống ổn định, thị trường phát triển cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, giá cả xăng dầu, chi phí sản xuất, sinh hoạt, vận tải tăng cao ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của người dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp, công nhân lao động tỉnh An Giang nói chung và người lao động trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu nói riêng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, tập thể Đảng ủy và Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đã triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của đơn vị; thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp; đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành thắng lợi bước đầu các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra; với những kết quả đạt được là sự cố gắng, nỗ lực quyết tâm của tập thể Đảng uỷ, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. 

Ban Chấp hành Công đoàn đã tập trung bám sát nhiệm vụ công tác do Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đề ra bằng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể; Tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn cơ quan; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, phát huy tính chủ động, năng động sáng tạo và tạo kiện để cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng thời phối hợp cùng Chi đoàn cơ sở tổ chức trao tặng 70 phần quà cho các em học sinh có cha, mẹ bị mất việc, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS An Châu, 220 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và chịu ảnh hưởng do giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động của Công ty TNHH An Giang Samho, 10.000.000 đồng và 02 bao gạo cho một gia đình có đến 03 nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc mẫu da cam/dioxin tại ấp Vĩnh Phủ, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, v.v.
Đối với công tác chuyên môn, thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; trong năm tiếp nhận 85 hồ sơ thuộc các lĩnh vực đầu tư, xây dựng và lao động, trả trước và đúng hạn 83 hồ sơ, 02 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết; Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang đến năm 2030, hiện phối hợp với đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu An Giang theo đúng quy định của pháp luật, để làm cơ sở xây dựng, điều chỉnh quy hoạch các Khu công nghiệp, khu chức năng Khu kinh tế cửa khẩu tạo hành lang pháp lý thực hiện đầu tư và mời gọi đầu tư; Thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xúc tiến đầu tư, quản lý, sử dụng tài nguyên đất được giao tiết kiệm, hiệu quả, quan tâm đúng mức về nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ đó đã đạt được một số kết quả nhất định.
Thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục yêu cầu toàn thể CBCCVC tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2024 đồng thời nêu cao tinh thần phối hợp với các cấp, các ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa, xây dựng Ban Quản lý Khu kinh tế vững mạnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, xây dựng đội ngũ CBCCVC đoàn kết, nhất trí, giỏi về chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm với công việc. Tiếp tục chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn cơ quan ngày một tốt hơn; Tham gia với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, lành mạnh, hiệu quả. Đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, bồi dưỡng công tác công đoàn cho Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan và các Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn. Vận động CBCCVC học tập nâng cao trình độ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, ngoại ngữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhiệm vụ công tác của ngành, cơ quan trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế trao Giấy khen cho các cá nhân đạt Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2023
 

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ” năm 2023

 

Responsive image

Đồng chí Trần Quốc Thanh - Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh trao 
Giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2023

Nhân dịp này, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 09 tập thể; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 10 cá nhân; khen thưởng chuyên đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ” năm 2023 cho 07 cá nhân.

 

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ký kết Bản Giao ước thi đua năm 2024

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã ký kết Bản Giao ước thi đua năm 2024, theo đó đề ra các chỉ tiêu phấn đấu về danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân, các nội dung và biện pháp thực hiện nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, năng động, sáng tạo, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu đạt các danh hiệu nhằm tạo khí thế sôi nổi trong cơ quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

Nguồn phát hành :Nguyễn Huỳnh Đan Thanh
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập