Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Đầu tư - xây dựng
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung loại hình ngành nghề của đồ án Quy hoạch chi tiết KCN Xuân Tô, huyện Tịnh Biên (06/05/2022)

Ngày 05/5/2022 UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung loại hình ngành nghề của đồ án Quy hoạch chi tiết KCN Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

File đính kèm

Nguồn phát hành :Phòng Quy hoạch Xây dựng
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập