Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tin trong Tỉnh
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ 30/4-01/5 và trong dịp Lễ hộ (27/04/2022)

Ngày 26 tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh An Giang ban hành công văn số 399/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ 30/4-01/5 và trong dịp Lễ hội

File đính kèm

Nguồn phát hành :BQLKKT
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập