Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tài nguyên môi trường – Xây dựng
Giấy phép môi trường dự án đầu tư cơ sở Hạ tầng KCN Xuân Tô (25/01/2024)

Ngày 15 tháng 01 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 21/GP-STNMT cáp phép cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Ginag được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở đầu tư xây dựng cơ sở Hạ tầng Khu công nghiệp Xuân Tô.

File đính kèm

Nguồn phát hành :Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập