Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tin trong Tỉnh
Liên đoàn Thương mại và Công nghIệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ và Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright làm việc với UBND tỉnh An Giang (22/09/2023)

Chiều 21/9, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ Nguyễn Phương Lam và TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã làm việc với UBND tỉnh An Giang, để nghe báo cáo kết quả nghiên cứu, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình điều hành kinh tế của địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi tiếp và làm việc.

Responsive image

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của việc liên kết vùng đối với tỉnh, bởi việc này sẽ  giúp tỉnh làm tốt công tác lãnh đạo, điều hành và là cơ sở để từng địa phương trong tỉnh quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội, tránh phát triển tự phát, đồng thời thực hiện hiệu quả sứ mệnh, nhiệm vụ Trung ương giao. Tuy nhiên, việc liên kết giữa các tỉnh ĐBSCl chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, chưa có sự liên kết chặt chẽ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị các tỉnh, thành phố, đặc biệt là 4 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL cần phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hơn. Qua đó, kiến nghị Chính phủ cần có cơ chế đặc thù, đầu tư cho 4 tỉnh, thành phố trọng điểm vùng ĐBSCL, trong đó có An Giang; cần có sự quan tâm, đầu tư cho An Giang phát triển kinh tế biên mậu, công nghiệp chế biến...

Responsive image

Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ Nguyễn Phương Lam đánh giá cao sự năng động tích cực trong lãnh đạo, điều hành kinh tế của địa phương, nhất là sự chủ động trong thực hiện liên kết vùng giữa An Giang và các tỉnh, thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Theo đó, các ý kiến đề xuất của tỉnh sẽ được tập hợp hoàn thiện trong các nội dung nghiên cứu của báo cáo kinh tế ĐBSCL thường niên. Đây là báo cáo quy mô cấp vùng đầu tiên của cả nước, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL.

 

Nguồn phát hành :Báo An Giang
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập