Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tin trong Tỉnh
Hơn 3.500 đại biểu dự Hội nghị tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên (08/09/2023)

- Sáng ngày 07/9, tại Hội trường tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV, TTV) năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương trong tỉnh.
Tại điểm cầu tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Thành Sĩ chủ trì Hội nghị. PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương dự và báo cáo chuyên đề "Kỹ năng tuyên truyền miệng".

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 12 điểm cầu cấp huyện và 75 điểm cầu cấp xã, với tổng số hơn 3.500 đại biểu tham dự.

Responsive image

Responsive image

Đại biểu tham dự Hội nghị

Responsive image

PGS.TS Nguyễn Viết Thông báo cáo chuyên đề

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông đã hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền miệng, trong đó tập trung các thao tác về kỹ năng chuẩn bị hoạt động tuyên truyền miệng, các thao tác về kỹ năng tiến hành tuyên truyền miệng…Đồng thời, trao đổi thảo luận về các vướng mắc khó khăn trong quá trình tuyên truyền miệng  của các đại biểu.

Responsive image

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Thành Sĩ phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị,  Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Thành Sĩ đã trân trọng và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, bằng tình cảm, trách nhiệm và tâm huyết của mình truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý giúp cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV, TTV) của Đảng bộ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng, phương pháp trong nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng. Đồng thời, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thái độ học tập nghiêm túc, chú ý lắng nghe, tập trung nghiên cứu, tiếp thu kiến thức để nắm vững những vấn đề cơ bản của các Đại biểu tham dự Hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Thành Sĩ đề nghị các cấp ủy, BCV, TTV quan tâm một số nội dung: Ngoài những nội dung truyền đạt của PGS.TS Nguyễn Viết Thông, các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm triển khai, tập huấn cho lực lượng BCV, TTV trên từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Thường xuyên quan tâm thực hiện việc rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ BCV, TTV trên địa bàn đúng theo Quy chế hoạt động BCV, TTV của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Responsive image

Responsive image

PGS.TS Nguyễn Viết Thông trao đổi, thảo luận cùng Đại biểu tham dự 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, cách thức thông tin, tuyên truyền. Chú trọng tính khách quan của thông tin, tính thuyết phục của việc định hướng thông tin, trên cơ sở phát huy ưu thế của loại hình tuyên truyền miệng là trực tiếp, có trao đổi hai chiều, giải đáp kịp thời những vướng mắc phát sinh. Vận dụng có hiệu quả, sáng tạo những kỹ năng tuyên truyền miệng vừa được tập huấn kết hợp sử dụng các công cụ hỗ trợ để bài nói thêm sinh động, hấp dẫn và tăng tính thuyết phục; bảo đảm kỷ luật phát ngôn.

Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời cung cấp thông tin cho đội ngũ BCV, TTV. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động tuyên truyền miệng, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền miệng, đồng thời xử lý nghiêm các BCV, TTV vi phạm quy chế hoạt động. Tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch, nội dung công tác tuyên truyền miệng, hoạt động BCV, TTV năm 2023 và những năm tiếp theo.

Riêng công tác tuyên truyền miệng trong tháng 9 cần quan tâm một số nội dung: Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống; các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng của Trung ương, của tỉnh, chính sách, pháp luật của Nhà nước mới ban hành; hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chuyên đề học và làm theo Bác năm 2023; tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiếp lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khoá XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng như: "Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục" năm 2023; Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Tháng an toàn giao thông (tháng 9/2023);…/.

Nguồn phát hành :Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập