Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tin trong Tỉnh
An Giang chuẩn bị chu đáo hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (18/05/2023)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu, tháng 10/2023, Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Việc sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ phải được tiến hành đồng bộ, nghiêm túc, chặt chẽ, phản ánh đúng thực chất, không “tô hồng” hoặc chạy theo thành tích; trên tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể.

Nhìn thẳng sự thật, đánh giá thực chất

Theo Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 97-KH/TU, ngày 30/1/2023 về tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc khẩn trương lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện. “Chúng tôi xác định việc sơ kết giữa nhiệm kỳ là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của từng cấp. Từ đó, làm cơ sở để cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội trong những năm còn lại của nhiệm kỳ” - ông Cao Xuân Bá cho biết.

Responsive image

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đảm bảo tiến bộ, đánh giá đúng thực chất

“Từng cấp ủy Đảng phải tập trung đánh giá sâu mặt được, mặt chưa được, nêu rõ nguyên nhân (nhất là nguyên nhân chủ quan), rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, phải làm tốt công tác dự báo sát thực tế tình hình thế giới, trong nước và tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, nêu rõ thuận lợi, khó khăn, thách thức chủ yếu tác động; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi trong nghị quyết đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt, trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình, cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định từ đầu nhiệm kỳ, quyết tâm phấn đấu đạt mức cao nhất. Không điều chỉnh chỉ tiêu nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra” - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng

Theo Kế hoạch 97-KH/TU, thời gian tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với cấp cơ sở tiến hành trong 1 ngày; hoàn thành trong tháng 9/2023; đối với cấp huyện và tương đương hoàn thành trong tháng 10/2023; cấp tỉnh tiến hành trong 1,5 ngày và hoàn thành trong tháng 11/2023.

Tùy theo thực tế địa phương, đơn vị, cấp ủy Đảng có thể linh hoạt điều chỉnh, phân bố lại thời gian tổ chức hội nghị sơ kết, nhưng phải đảm bảo chất lượng theo mục đích, yêu cầu đề ra. Đến thời điểm hiện tại, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ; xây dựng báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ… đảm bảo tiến độ, chất lượng và nghiêm túc.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Phan Tùng Lâm cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch 54-KH/ĐUK, ngày 15/2/2023, quy định hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đối với chi, đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận phải hoàn thành trong tháng 9/2023; Đảng bộ Khối tiến hành hội nghị trong tháng 10.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập tổ soạn thảo, bộ phận giúp việc xây dựng nội dung sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; phân công cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối và cơ quan có liên quan xây dựng, tổng hợp báo cáo sơ kết, báo cáo tham luận trình hội nghị sơ kết”.

Về văn bản trình hội nghị, có các nội dung trọng tâm, gồm: Báo cáo sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI hoặc cấp huyện (nhiệm kỳ 2020 - 2025); báo cáo kiểm điểm đánh giá sự lãnh, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong đó, tập trung đánh giá sâu kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhất là, những vấn đề nổi bật, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng; đánh giá sâu kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cách làm hay, mô hình sáng tạo trong công tác dân vận.

Đồng thời, xây dựng báo cáo chuyên đề, tham luận trình hội nghị, tập trung vào lĩnh vực mũi nhọn, khâu đột phá đã xác định từ đầu nhiệm kỳ; địa phương, cơ quan, đơn vị có mô hình tốt, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và dân vận; lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng chưa được phát huy tốt… làm cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chấn chỉnh trong thời gian tới.

Nguồn phát hành :Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập