Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tin trong Tỉnh
Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (21/03/2023)

Sáng ngày 21/3, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận cơ quan,
Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

Responsive image

Đai tá Lê Phú Thạnh, Phó Ban Chỉ đạo tỉnh,  Phó Giám đốc Công an tỉnh trao công nhận cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022

Responsive image

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Minh trao công nhận cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Ban Chỉ đạo tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, sự hỗ trợ tích cực của thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp cấp tỉnh công tác triển khai thực hiện Thông tư 124 của Bộ Công an năm 2022 đã mang lại hiệu quả nhất định, từng bước đi vào chiều sâu, đồng thời tuyên truyền cán bộ, công nhân viên chức và người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự; nhiều mô hình an sinh xã hội triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển.

Năm 2022, toàn tỉnh có 145/151 (đạt trên 96%) cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo cùng cấp lựa chọn xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để xây dựng điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Phát biểu tại buổi lễ Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó ban Chỉ đạo tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những cố gắng của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp đã đạt được tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022. Đồng thời triển khai Hướng dẫn công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2023; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Đặc biệt, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác Dân vận của lực lượng Công an nhân dân; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Dịp này, Công an tỉnh công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận 145 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022, đạt trên 96%, trong đó có 17 nhà trường được công nhận danh hiệu.

 

Nguồn phát hành :Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập