Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tin trong Tỉnh
Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ họp Phiên thứ nhất (08/09/2023)

Sáng 08/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ nhất trực tuyến với các địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì điểm cầu An Giang. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, Giám đốc Sở Tư pháp An Giang Cao Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Trương Long Hồ và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Responsive image

Lãnh đạo chủ trì tại điểm cầu An Giang

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Đại biểu tham dự tại điểm cầu An Giang

Tại phiên họp, đã thông qua Quyết định thành lập, quy chế hoạt động của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Theo Quyết định, Tổ công tác trực tiếp là Phó Thủ tướng Chính phủ làm tổ trưởng; các thành viên là các bộ, ngành liên quan. Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành và các địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới ở địa phương, đơn vị mình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Responsive image

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các thành viên Tổ công tác bám sát quy chế hoạt động, các nhiệm vụ trọng tâm đề ra; tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng để thực thi phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. 

Đồng thời, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ công bố, công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành đảm bảo thực chất, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu: Rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ. Hoàn thành rà soát ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý; đề xuất phương án đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Việc cắt giảm thủ tục hành chính phải đảm bảo 2 yêu cầu đáp ứng tốt công tác quản lý nhà nước và tạo thuận tiện hơn cho người dân./.

Nguồn phát hành :Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập