Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của các khu kinh tế
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế (11/01/2024)

Chiều ngày 09/01/2024, tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế; Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 với sự tham gia của toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế.
Thực hiện Quy chế hoạt động của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế và được sự thống nhất của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 nhằm tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2023 từ đó xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; đồng chí Phạm Công Giát - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; đồng chí Trần Quốc Thanh - Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế; đại diện Công đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế.

Responsive image

Đồng chí Phạm Công Giát - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế
báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Giát - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cùng các đồng chí được phân công đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Bản tự kiểm của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2023; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ năm 2024; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2024; Dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cho biết; năm 2023, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Để đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại trong năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Nguyễn Thanh Cường đề nghị các đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến thẳng thắn vào dự thảo các báo cáo, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đặc biệt là tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2024.
Các đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất cao với dự thảo các báo cáo; đồng thời, tham luận làm nổi bật các nội dung về hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ đã được nêu ra nhằm tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong năm 2023; phân tích những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2024. 

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế trao Giấy khen cho Chi bộ Văn phòng Tài nguyên và Môi trường đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”

 

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế trao Giấy khen cho các đảng viên đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”

Nhân dịp này, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế đã trao tặng Giấy khen đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023” cho 01 tập thể và 09 cá nhân.

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế ghi nhận các tham luận của các đại biểu. Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định của Đảng trong hệ thống chính trị và trên mọi mặt hoạt động.

Trong năm 2024, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục nghiêm túc thực hiện nề nếp chế độ sinh hoạt Chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; nâng cao nhận thức trách nhiệm và nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, nêu cao hơn nữa tính đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, tránh hình thức; thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao nhận thức về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhất là đạo đức công vụ, tinh thần hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; tuân thủ nội quy, quy chế và các quy định của tổ chức; Nghiên cứu, học tập nâng cao kiến thức thực tiễn công việc, bám sát và có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, địa phương, các ngành liên quan và doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác tham mưu trong xử lý công việc.
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ sau trong năm 2024: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Linh hoạt, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hẹ tầng Khu công nghiệp, khu chức năng Khu kinh tế cửa khẩu; Theo dõi, hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T thực hiện dự án Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Vàm Cống; Khẩn trương triển khai thực hiện Điều chỉnh Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang đến năm 2030, Đồ án quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến nă 2030, tích hợp chung vào Quy hoạch tỉnh; Tiếp tục tham mưu trình cấp có thẩm quyền hồ sơ Mở và nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình thành cửa khẩu Quốc tế đường bộ và đường sông Khánh Bình; Nâng cao nhận thức về vai trò hạt nhân chính trị của Chi bộ, trách nhiệm nêu gương của các đồng chí cấp ủy, các đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

 

Nguồn phát hành :Nguyễn Huỳnh Đan Thanh
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập