Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của các khu kinh tế
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế (25/07/2023)

Chiều ngày 24/7/2023, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thái Minh Hiển - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Kiều Mai - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hương - Kiểm tra viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Về phía Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban; đồng chí Phạm Công Giát - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban; đồng chí Trần Quốc Thanh - Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế.

Responsive image

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Hoài Diễm Trang, Đảng ủy viên thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế lần thứ III, Nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí nêu lên những kết quả nổi bật qua hơn 02 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, nhất là kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết mà Đảng bộ đã xác định từ đầu nhiệm kỳ (05 chỉ tiêu). Đảng bộ đã thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ đề ra như: 100% đảng viên được quán triệt và học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên được giám sát thường xuyên và kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; phát triển được 08 đảng viên mới; cử 12 đảng viên tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trí; v.v.. Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Phạm Công Giát, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban thông qua Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ sự lãnh đạo Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế lần thứ III, Nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Thanh Cường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế.
Tham luận tại Hội nghị, các ý kiến tham gia đều đồng tình, nhất trí cao với những đánh giá kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Đồng thời các ý kiến tham luận tại Đại hội cũng phản ánh đúng, sát với tình hình thực tế tại Đảng bộ, thể hiện rõ tính đảng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tất cả đồng sức đồng lòng vì mục tiêu chung nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

 

Responsive image

Đồng chí Thái Minh Hiển, Tỉnh ủy viên, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thái Minh Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Có thể khẳng định rằng, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế đã cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng đề nghị Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đổi mới trong công tác tư tưởng chính trị, công tác xây dựng và phát triển Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước để tiến tới thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế đã đề ra.

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy,Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp thu ý kiến và phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thái Minh Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các ý kiến tham luận tại Hội nghị để trong thời gian tới Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra trong nửa nhiệm kỳ sau. 
Vì sự phát triển bền vững của các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian tới; Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, năng động, sáng tạo cùng với sự đồng thuận, quyết tâm và trách nhiệm của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

 

Nguồn phát hành :Phòng Quản lý Đầu tư
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập