Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tin trong Tỉnh
Từ ngày 02/6 - 06/6, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát trước kỳ họp giữa năm 2023 (18/05/2023)

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch giám sát sát trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh giữa năm 2023.
Theo kế hoạch, từ ngày 02/6 - 06/6/2023, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành giám sát tại Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn; Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét việc triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030”.

Responsive image

Công tác giám sát nhằm nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắt trong công tác triển khai triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó để kịp thời có những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030”./.

 

Nguồn phát hành :Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập