Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tình hình dịch covid 19
Quy chế hoạt động BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tại các KCN, KKTCK tỉnh AG (03/10/2021)

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế ông Nguyễn Thanh Cường ký ban hành Quyết định 2032/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại các KCN, KKT cửa khẩu tỉnh An Giang

File đính kèm

Nguồn phát hành :
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập