Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tình hình dịch covid 19
Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà (11/10/2021)

Responsive image

Trong đó, quy trình lấy mẫu gồm 5 bước:

Bước 1: Chuẩn bị lấy mẫu
Bước 2: Thu thập mẫu ngoáy dịch tỵ hầu
Bước 3: Tách chiết mẫu
Bước 4: Đọc kết quả
Bước 5: Hủy bỏ vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng

Nguồn phát hành :Theo Bộ Y tế
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập