Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tình hình dịch covid 19
Quy định tạm thời về quản lý người dân đi/đến các tỉnh/thành đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19. (15/10/2021)

Ngày 14/10/2021 Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư ký Công văn số 1154/UBND-KGVX về việc quy định tạm thời về quản lý người dân đi/đến các tỉnh/thành đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Hiện nay, các tỉnh/thành đã nới lỏng giãn cách xã hội, nên nhu cầu đi lại giữa các địa phương là cần thiết. Trước tình hình dịch bệnh trong cả nước nói chung và An Giang nói riêng đang dần được kiểm soát tốt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Đối tượng: Công dân từ các địa phương khác đến An Giang nhưng bị kẹt lại trong tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh và thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; b) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước (gọi chung công chức) và công dân đang làm việc tại An Giang có nguyện vọng ra ngoài tỉnh với mục đích công vụ, kinh doanh, học tập, điều trị bệnh, trở về gia đình, các công việc đột xuất khác và quay trở về tỉnh An Giang sau khi hoàn tất công việc. c) Doanh nghiệp, công dân từ các tỉnh/thành phố khác đến An Giang (theo Thư mời, Kế hoạch công tác, người được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đi cho phép đến An Giang). 
2. Điều kiện di chuyển áp dụng chung: Người điều khiển phương tiện và người đi cùng (nếu có) phải đảm bảo cam kết và đáp ứng các yêu cầu sau:
- Có Đơn đăng ký di chuyển (có thể đánh máy hoặc viết tay) gửi cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Mục 3 Công văn này. Trong đó nêu rõ là người điều trị khỏi bệnh COVID-19 dưới 180 ngày (có giấy chứng nhận xuất viện sau điều trị COVID-19 ) hoặc đã tiêm chủng đủ liều vắc-xin hoặc đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm (có giấy xác nhận tiêm chủng) hoặc chưa tiêm; Thực hiện Nguyên tắc 5K; Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng thể có giá trị trong vòng 24h hoặc xét nghiệm RT-PCR có giá trị trong vòng 72h (kể từ thời điểm lấy mẫu); Các giấy tờ chứng minh mục đích di chuyển; Khi di chuyển phải khai báo y tế đầy đủ và thực hiện đúng mục đích di chuyển theo nội dung đơn đăng ký; Phương tiện di chuyển: nêu cụ thể phương tiện di chuyển (xe gắn máy, ô tô…), biển số xe; Người điều khiển phương tiện và người đi cùng phải chấp hành quy định về an toàn phòng chống dịch của các địa phương nơi lộ trình đi qua và địa phương nơi đến. (Chủ động thông báo và liên hệ chính quyền địa phương nơi đến trước khi di chuyển để được hướng dẫn).
3. Thẩm quyền cho phép:
3.1. Trường hợp xin di chuyển ra tỉnh
- Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận Đơn đăng ký di chuyển, xem xét và có văn bản chấp thuận hỗ trợ, tạo điều kiện cho các công dân đang tạm trú/cư trú; các doanh nghiệp ngoài Khu Công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương được di chuyển ra khỏi tỉnh (kể cả quay trở lại địa phương).
- Giao Trưởng Ban Kinh tế tỉnh An Giang có trách nhiệm tiếp nhận Đơn đăng ký di chuyển, xem xét và có văn bản chấp thuận hỗ trợ tạo điều kiệncho các công dân, tổ chức hoạt động trong các Khu chức năng Kinh tế Cửa khẩu và Khu Công nghiệp được di chuyển ra khỏi tỉnh (kể cả quay trở lại địa phương).
- Giao Thủ trưởng Sở, ban, ngành cấp tỉnh xem xét và có văn bản cho phép di chuyển ra ngoài tỉnh, đảm bảo các quy định phòng chống dịch khi đi/về lại địa phương theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại đơn vị.
3.2. Trường hợp ngoài tỉnh di chuyển đến An Giang hoặc lưu thông qua địa bàn tỉnh
đến các tỉnh/thành khác
- Đối với các tổ chức, cá nhân đến An Giang với mục đích công tác, làm việc, học tập, đầu tư, kinh doanh,… thì phải xuất trình Thư mời, Kế hoạch công tác, Chương trình làm việc tại tỉnh (hoặc văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đi cho phép đến An Giang). Các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại An Giang phải có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian ở lại tỉnh theo Thông báo số 2983/TB-SYT ngày 21/9/2021 của Sở Y tế An Giang về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho cá nhân, tổ chức đến An Giang
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước và công dân đang làm việc tại An Giang đi ra ngoài tỉnh với mục đích công vụ, kinh doanh, học tập, điều trị bệnh, trở về gia đình, các công việc đột xuất khác và quay trở về tỉnh An Giang sau khi hoàn tất công việc: thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Hướng dẫn tại Công văn số 3162/SYT-NVY ngày 03/10/2021 của Sở Y tế về việc xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch COVID-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ. Giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân nhân huyện, thị xã, thành phố quản lý công chức, viên chức xem xét quyết định áp dụng các biện pháp cách ly y tế; ưu tiên cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh do cá nhân gây nên thuộc phạm vi mình quản lý.
- Đối với các tổ chức, cá nhân và phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh đến các tỉnh/thành khác (không dừng đỗ trên địa bàn tỉnh) và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thì tạo điều kiện hỗ trợ được di chuyển qua tỉnh.

File đính kèm

Nguồn phát hành :BQLKKT
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập