Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Doanh nghiệp cần biết
Phê duyệt đồ án Quy hoạch Nhà máy SX, gia công gày dép các loại KCN Bình Hòa (14/01/2022)

Ngày 12 tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 64/QĐUBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất, gia công dày dép các loại KCN Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

File đính kèm

Nguồn phát hành :Phòng Quy hoạch Xây dựng
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập