Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của các khu kinh tế
Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các Khu công nghiệp và khu chức năng của Khu kinh tế cửa khẩu (09/04/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 289/UBND-NC ngày 06/4/2021 về việc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện. Theo đó, tại địa bàn tỉnh An Giang, ngày 09/4/2021, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang đã ký ban hành Công văn số 622/BQLKKT-QLQHXD về việc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các Khu công nghiệp và khu chức năng của Khu kinh tế cửa khẩu.

Responsive image

(Diễn tập công tác PCCC tại Khu Công nghiệp Bình Hòa, ảnh minh họa)

Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các doanh nghiệp đang hoạt động tại các Khu công nghiệp và khu chức năng của Khu kinh tế cửa khẩu nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung sau:
1. Thường xuyên kiểm tra toàn bộ hệ thống, thiết bị điện của nhà làm việc, nhà xưởng sản xuất, kho hàng hoá, nhà xe,…; các đường dây điện, thiết bị tiêu thụ điện phải được cách ly với các vật dễ cháy hoặc chứa chất dễ cháy (giấy, gỗ, da, giày, vải các loại…); quản lý chặt chẽ nguồn lửa; định kỳ kiểm tra đo điện trở tiếp đất đối với hệ thống chống sét theo quy định;
2. Ban hành các các nội quy, quy trình vận hành máy móc thiết bị, các quy định về phòng cháy chữa cháy và tổ chức thực hiện; đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, ngăn cháy lan bên trong xưởng sản xuất, kho, trong khu vực xưởng sản xuất hoặc cháy lan từ bên ngoài vào trong và ngược lại.
3. Định kỳ phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, diễn tập phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tại chỗ và người lao động; thường xuyên kiểm tra hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, các thiết bị, phương tiện chữa cháy để chủ động xử lý các sự cố cháy, nổ xảy ra ở cơ sở; phân công lực lượng bảo vệ thường trực tuần tra nhất là vào ban đêm và ngoài giờ làm việc, đảm bảo thời gian quy định theo Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy .
4. Thường xuyên rà soát, bổ sung, chỉnh lý hoặc xây dựng mới phương án chữa cháy và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy theo định kỳ. Phương án chữa cháy phải được bổ sung, chỉnh lý kịp thời khi có những thay đổi về tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy theo quy định tại điều 21 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy.
5. Lập và hoàn chỉnh hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định tại Mục I; tiến hành thống kê, báo cáo về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định. Trường hợp doanh nghiệp có thay đổi về quy mô, tính chất sử dụng thì đề nghị các chủ doanh nghiệp tiến hành lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy theo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 66/2014/TT-BCA;
Công an tỉnh sẽ phối hợp Công ty Điện lực An Giang cùng các ngành liên quan tổ chức kiểm tra nhằm, kịp thời phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn; hướng dẫn, kiến nghị biện pháp khắc phục, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và an toàn điện./.

 

Nguồn phát hành :Phòng Quy hoạch Xây dựng
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập