Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tin trong Tỉnh
Tập huấn kỹ năng viết tin bài, biên tập, quản lý Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội (08/09/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TTCNTTTT ngày 13/4/2023 của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tập huấn về kỹ năng viết tin bài, biên tập, quản lý Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội.
Sáng ngày 06/9/2023, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông An Giang đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết tin bài, biên tập, quản lý Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội năm 2023.

Responsive image

Tham dự lớp tập huấn có 30 học viên là CBCC,VC Sở, ban ngành tỉnh và cán bộ phụ trách công tác truyền thanh cơ sở; cán bộ biên tập các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang; trong đó, Ban Quản lý Khu kinh tế có 06 công chức thuộc Văn phòng, biên tập Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Phòng Quản lý Đầu tư.

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 06/9 đến ngày 08/9/2023), các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức và cấu trúc, quy trình và kỹ năng làm tin bài; kỹ năng phát hiện, xử lý thẩm định thông tin, cách viết tin bài hay, thiết kế nội dung, kỹ năng chụp ảnh, biên tập ảnh báo chí,….

Thông qua lớp tập huấn, sẽ góp phần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ về kỹ năng viết tin, bài, nhu cầu cơ bản đưa thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh nói chung, của Ban Quản lý Khu kinh tế nói riêng. Đây cũng là dịp để các học viên gặp gỡ, trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm, qua đó, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần cung cấp thông tin đa dạng phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, tiếp cận thông tin của người dân.

 

Nguồn phát hành :Phòng Quản lý Doanh nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập