Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Tin trong Tỉnh
An Giang chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước (26/10/2023)

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt hơn Quy chế làm việc của UBND tỉnh, quy chế làm việc của các đơn vị, địa phương… Trực tiếp, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh, kiểm tra nội bộ. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước…

Nguồn phát hành :Báo An Giang
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập