Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu KTM
Tổng quan về Khu kinh tế cửa khẩu An Giang (12/03/2020)

I. Tổng quan về Khu kinh tế cửa khẩu An Giang
Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày ngày 22 tháng 03 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang. Theo đó Khu kinh tế cửa khẩu An Giang bao gồm 03 khu vực:
- Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên: thuộc huyện Tịnh Biên, cách thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia khoảng 120 km. Diện tích tự nhiên khoảng 10.100 ha, gồm các thị trấn: Tịnh Biên, Nhà Bàng và các xã: An Nông, An Phú, Nhơn Hưng. 
- Khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương: thuộc thị xã Tân Châu, cách thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia khoảng 110 km. Diện tích tự nhiên khoảng 12.487  ha, gồm xã: Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân An, Tân Thạnh, Phú Lộc, Long An và các phường: Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Sơn và Long Phú.
- Khu vực cửa khẩu Khánh Bình: thuộc huyện An Phú, cách thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia khoảng 75 km. Diện tích tự nhiên khoảng 8.140 ha, gồm thị trấn Long Bình và các xã: Khánh Bình, Khánh An, Quốc Thái, Nhơn Hội và Phú Hữu.
II. Tình hình xây dựng, phát triển các khu chức năng thuộc Khu kinh tế cửa khẩu An Giang
1. Các khu chức năng thuộc Khu kinh tế cửa khẩu An Giang đã hoàn chỉnh hạ tầng, đang mời gọi đầu tư sản xuất, kinh doanh
- Khu Thương mại – Công nghiệp Vĩnh Xương thuộc Khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương: 21,5 ha;
- Khu Thương mại – Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình thuộc Khu vực cửa khẩu Khánh Bình: 34 ha.
2. Các khu chức năng thuộc Khu kinh tế cửa khẩu An Giang đang mời gọi đầu tư hạ tầng
- Khu Thương mại – Dịch vụ và vui chơi giải trí Tịnh Biên mở rộng thuộc Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên: tổng diện tích quy hoạch 120 ha (trong đó, diện tích kêu gọi đầu tư 105 ha);
- Khu Thương mại – Dịch vụ - Du lịch và vui chơi giải trí đặc biệt khu vực cửa khẩu Tịnh Biên: tổng diện tích quy hoạch 29,6 ha (trong đó, diện tích kêu gọi đầu tư 26 ha);
- Khu Thương mại và vui chơi giải trí Vĩnh Xương mở rộng thuộc Khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương: tổng diện tích quy hoạch 62 ha (trong đó, diện tích kêu gọi đầu tư 40 ha).

Responsive image

 

Nguồn phát hành :pHÒNG qUẢN LÝ dOANH NGHIỆP
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập