Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của các khu kinh tế
Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2022 -2024 (01/04/2022)

Ngày 01/04/2022, tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2022 – 2024 nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022 - 2024. 

Responsive image

Đồng chí Vũ Thanh Hải, Bí thư Chi đoàn gợi ý thảo luận tại Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế nhiệm kỳ 2022 - 2024

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của đồng chí Phạm Công Giát – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế và đồng chí Nguyễn Minh Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng với sự tham gia 19 Đoàn viên đang sinh hoạt tại Chi đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế. Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn chủ tịch gồm: đồng chí Vũ Thanh Hải (Bí thư Chi đoàn) và đồng chí Trần Phương Nam (Phó Bí thư Chi đoàn); Đoàn thư ký gồm: đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân và đồng chí Ngô Bá Tùng.
Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2022 – 2024 đã diễn ra hết sức sôi nỗi, tích cực. Đại hội đã thông qua Báo cáo đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024; thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2022; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Responsive image

Quang cảnh Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2022 – 2024 

Sau buổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý Khu Kinh tế nhiệm kỳ 2022 - 2024 và đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 03 đồng chí là đồng chí Vũ Thanh Hải (Bí thư), đồng chí Trần Phương Nam (Phó Bí thư) và đồng chí Dương Thanh Phòng (Ủy viên BCH) và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Responsive image

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt và chụp hình lưu niệm với đồng chí Phạm Công Giát và đồng chí Nguyễn Minh Trung

Đại hội đã nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Công Giát – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế và đồng chí Nguyễn Minh Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Responsive image

Đồng chí Phạm Công Giát – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Minh Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Qua một buổi làm việc tích cực, tập trung với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 thông qua, nghe các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và tiếp thu xây dựng Nghị quyết của Chi đoàn. Đại hội cũng đã bầu ra được Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022- 2024 gồm 03 đồng chí có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, có lòng nhiệt huyết, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng ủy cơ quan và Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

 

 

 

Nguồn phát hành :BCH Chi đoàn BQLKKT
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập