Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của các khu kinh tế
Họp trao đổi, thống nhất thực hiện vận chuyển hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương thuộc Khu kinh tế cửa khẩu An Giang (07/04/2021)

Ngày 06 tháng 04 năm 2021 tại Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu Vĩnh Xương. Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức buổi làm việc với các ngành, địa phương để trao đổi, thống nhất thực hiện vận chuyển hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương thuộc Khu kinh tế cửa khẩu An Giang do ông Nguyễn Thanh Cường- Trưởng ban BQLKKT chủ trì.
Qua cuộc họp, các đơn vị thống nhất thực hiện các nội dung sau:
- Đối với việc thực hiện trao đổi, mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu tại các khu vực cửa khẩu phải thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Quyết định 2553/QĐ-BYT, yêu cầu các doanh nghiệp có hoạt động trao đổi hàng hóa xuất nhập khẩu tại các khu vực cửa khẩu nghiêm chỉnh thực hiện theo quy định này. 
- Các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các khu vực cửa khẩu. Đơn vị Kiểm dịch Y tế phun thuốc sát khuẩn và giám sát y tế theo quy định, đồng thời đơn vị Biên phòng phối hợp giám sát phương tiện, giám sát con người đúng quy định, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.
- Giao Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực cửa khẩu tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp, cá nhân vi phạm các giải pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định thì không cho phương tiện qua lại cửa khẩu và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định.
- Đề xuất UBND tỉnh An Giang chấp thuận cho đưa hàng hóa vào Khu Thương mại – Dịch vụ Vĩnh Xương để các đơn vị chức năng tại cửa khẩu thực hiện kiểm tra, giám sát việc giao nhận hàng hóa đối với tất cả phương tiện lên xuống hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ phối hợp với các ngành chức năng làm việc với doanh nghiệp để thông tin và tổ chức thực hiện đúng quy định; trong đó các đơn vị sẽ thành lập Tổ liên ngành phòng chống dịch để kiểm tra, giám sát việc thực hiện giao nhận hàng hóa tại Khu Thương mại – Dịch vụ Vĩnh Xương, chi phí do doanh nghiệp chi trả.

Nguồn phát hành :BQLKKT
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập