Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của các khu kinh tế
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang (31/12/2021)

Ngày 29/12/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2021, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ trong trong năm 2021 và xác định nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu cụ thể thực hiện trong năm 2022 để làm cơ sở xây dựng Nghị quyết cho năm 2022. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn lý – Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Cường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế - Chủ trì Hội nghị và toàn thể đảng viên trực thuộc Đảng bộ cùng dự.
Tại Hội nghị Đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022; Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2021; Kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đối với các chi bộ trực thuộc và đảng viên; công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thời sự, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Công bố Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Trong năm qua, tuy điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, do tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ 4; Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2021. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Đảng ủy tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2021 “học tập và lamg theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hành phúc” gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tại cơ quan.

Responsive image

Đồng chí  Nguyễn Thanh Cường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế trao Quyết định Khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2021
Hội nghị cũng đã triển khai Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2022 như: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2022; Chương trình giám sát, kiểm tra của Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ năm 2022. 

Responsive image

Đồng chí Võ Phạm Diễm Chi, Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp tham luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Tại Hội nghị, các Đại biểu có nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cũng như đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng của cơ quan trong năm 2022. Trong thời gian tới Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo Kế hoạch, Chương trình công tác và Nghị quyết đã đề ra; triển khai các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể Đảng viên và người lao động; tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng theo quy định của Đảng; lãnh đạo thực tốt việc sinh hoạt cấp ủy và chi bộ đảm bảo 03 tính chất: lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu.

Responsive image

Đồng chí  Nguyễn Thanh Cường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Cường khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, các Chi ủy Chi bộ và sự cố gắng của toàn thể đảng viên đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021; đồng thời, trong thời gian tới, Đảng uỷ, các Chi ủy Chi bộ và toàn thể đảng viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc khoa học, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường trách nhiệm cá nhân, vai trò tập thể xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 như: Chủ động, tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành, lực lượng chuyên ngành quản lý cửa khẩu và chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; phối hợp ngành Y tế đẩy mạnh việc tiêm vắc xin đủ liều cho toàn bộ lao động để đảm bảo duy trì tốt hoạt động sản xuất và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu; kiện toàn tổ chức bộ máy; tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) của tỉnh; tăng cường cập nhật các chính sách về thương mại, xuất nhập khẩu, đầu tư trên cổng thông tin điện tử phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin, chính sách pháp luật của nhà đầu tư; Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút mời gọi đầu tư, nhất là doanh nghiệp đầu tư hạ tầng; thực hiện tốt Chương trình xúc tiến đầu tư vào các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu năm 2022 và theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Công ty cổ phần Tập đoàn T&T hoàn chỉnh các thủ tục thực hiện dự án Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Vàm Cống; Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang; xây dựng Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thương mại - dịch vụ tại các khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu theo quy định để tổ chức thực hiện; Triển khai vận hành thử nghiệm đưa Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Bình Long vào hoạt động; Trình UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch: QHCT tỷ lệ 1/500 Nhà máy máy dược phẩm tiêu chuẩn EURO-GMP, QHCT tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất, gia công giày dép các loại của Công ty TNHH Giầy Ching Luh Việt Nam tại Khu công nghiệp Bình Hòa. Lập điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu TM-DV- CN Vĩnh Xương; thực hiện Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng; Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu An Giang; Điều chỉnh vị trí Khu công nghiệp Bình Long mở rộng; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng ủy Khối và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

 

Nguồn phát hành :Phòng Quản lý Đầu tư
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập