Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của các khu kinh tế
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 (29/12/2021)

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2022. Chiều ngày 29/12/2021, tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Responsive image

Ông Nguyễn Thanh Cường, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế gợi ý thảo luận tại Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Cường, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, cùng với đó là sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế. Hội nghị đã thống nhất Đoàn chủ tịch gồm: ông Nguyễn Thanh Cường (Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế), ông Nguyễn Hồng Quang (PTB Ban Quản lý Khu kinh tế) và bà Hồ Hải Đăng (Phó Chủ tịch CĐCS Ban Quản lý Khu kinh tế); Đoàn thư ký gồm: ông Vũ Thanh Hải bà  Trương Thụy Bảo Trân.

Responsive image

Ông Nguyễn Thanh Cường, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 đã diễn ra hết sức sôi nỗi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác thi đua năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Thông qua dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế, Chương trình công tác năm 2022; Thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022; Công bố Quyết định Khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2021; Dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ.

Responsive image

Ông Nguyễn Thanh Cường, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế trao Quyết định khen thưởng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

Nhằm phát huy tinh thần làm chủ, đồng chí Nguyễn Thanh Cường – Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế đã gợi ý, thảo luận đóng góp ý kiến, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, cùng với đó là trình bày những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong giải quyết công việc. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn và từng phòng, đơn vị trực thuộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 Ban Quản lý Khu kinh tế

Sau buổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết  hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; Chương trình công tác năm 2022; Dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế; Dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; Bản giao ước thi đua năm 2022; Bầu Ban Thanh tra nhân dân Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ năm 2022-2023 với ý kiến nhất trí 100% của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. 

 

 

Nguồn phát hành :Văn phòng BQLKKT
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập