Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Đầu tư - xây dựng
Công bố Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 KTM DV cửa khẩu Khánh Bình (03/10/2021)

Căn cứ Quyết định 2242/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021,Ban Quản lý Khu kinh tế công bố Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 KTM DV cửa khẩu Khánh Bình đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân được biết..Responsive image

File đính kèm

Nguồn phát hành :Phòng Quy hoạch Xây dựng
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập