Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Kinh tế xã hội
Tổng bí thư: Loại bỏ tư tưởng bàn lùi của lãnh đạo, quản lý (12/08/2021)

Nhắc đến tâm lý phòng thủ, che chắn của một bộ phận cán bộ, Tổng bí thư quán triệt những ai có tư tưởng này hãy dẹp sang một bên cho người khác làm.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sáng 11/8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là phiên họp có ý nghĩa rất quan trọng về nhiều phương diện. Phiên họp diễn ra vào thời điểm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, thể hiện sự phối hợp rất nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống chính trị.
Xử lý dứt điểm “điểm nghẽn” để đất nước phát triển
Theo Tổng bí thư, trải qua hơn 75 năm với 15 nhiệm kỳ hoạt động, Chính phủ luôn thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong điều hành phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

“Nhìn một cách tổng thể, mỗi nhiệm kỳ của Chính phủ đều đã để lại những dấu ấn riêng và đều hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Tổng bí thư ghi nhận.

Người đứng đầu Đảng nêu bối cảnh từ đầu năm đến nay, cả nước vẫn phải tiếp tục nỗ lực, quyết liệt chống dịch Covid-19. Đặc biệt, đợt bùng phát dịch lần thứ tư lây lan rất nhanh, nguy hiểm, phức tạp, khó kiểm soát và có thể còn tiếp tục kéo dài; thậm chí vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới.

Responsive image

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 cần nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trong giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Đoàn Bắc.
Trong khi đó, kinh tế - xã hội nước ta tuy tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2020, vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra. Sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhất là ở những vùng có dịch và những ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Tổng bí thư cho rằng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 cần nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng bí thư lưu ý Chính phủ tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, xử lý dứt điểm những "điểm nghẽn" để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn. Song song với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế.

Đặc biệt, Chính phủ cần quan tâm 4 vấn đề lớn về: Phát triển kinh tế; phát triển văn hoá, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ.

Dành một lượng lớn thời gian phát biểu để phân tích, làm rõ 4 vấn đề lớn này, Tổng bí thư trước hết nhắc đến nội dung phát triển kinh tế.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Tổng bí thư cho rằng các thành phần kinh tế đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

Responsive image

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đoàn Bắc.

Về phát triển văn hoá, xã hội, Tổng bí thư khẳng định: “Không chờ đến khi kinh tế phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần”.

Theo ông, mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội; mỗi chính sách xã hội đều phải nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Về tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Tổng bí thư nhắc nhở phải luôn luôn quan tâm giữ vững độc lập, tự chủ; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Mất tiền còn có thể lấy lại, đừng để mất cán bộ
Cuối cùng, về xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, người đứng đầu Đảng khẳng định đây là vấn đề cơ bản, rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ hoạt động của Chính phủ.

Vì vậy, ông đề nghị Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các cấp cần đặc biệt quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác này nhằm xây dựng tổ chức, bộ máy và cán bộ có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn vững vàng.

Đặc biệt, Tổng bí thư lưu ý Chính phủ cần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan.

“Phải bảo đảm cả hệ thống tổ chức bộ máy luôn luôn vận hành một cách đồng bộ, thống nhất; tránh tình trạng ‘trống đánh xuôi, kèn thổi ngược’, ‘quyền anh, quyền tôi’, ‘cua cậy càng, cá cậy vây’”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Responsive image

Tổng bí thư nhấn mạnh phải bảo đảm cả hệ thống tổ chức bộ máy luôn luôn vận hành một cách đồng bộ, thống nhất; tránh tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược".

Nhắc đến công tác lựa chọn cán bộ, người đứng đầu Đảng cảnh báo “đừng nhìn gà hoá cuốc”, “đừng thấy đỏ tưởng là chín” và đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ.

“Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử hư hỏng, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn”, ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đảng cũng yêu cầu sớm nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích và bảo vệ những tổ chức và cá nhân dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bên cạnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, Tổng bí thư lưu ý phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, vin cớ rằng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí dẫn đến làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn" trong một bộ phận cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

“Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng này thì hãy dẹp sang một bên cho người khác làm! Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, Tổng bí thư nhắc lại.

Ông cảnh báo tham nhũng chỉ đơn thuần mất tiền, mà tiền mất có thể lấy lại được, nhưng để suy thoái tư tưởng về đạo đức, lối sống làm hư hỏng con người sẽ dẫn đến mất người, mất cán bộ.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng bí thư chúc Chính phủ với khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm phấn đấu lập nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Nguồn phát hành :https://zingnews.vn/
 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập