Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 

Đào tạo nguồn nhân lực cho Dự án Công nghệ may mặc Spectre AG (05/04/2022)

Đang tải....

Mời bạn xem Video clip: "Đào tạo nguồn nhân lực cho Dự án Công nghệ may mặc Spectre AG" -

Nguồn: AGVC

Các video đã đưa

 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập