Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 

Khởi công dự án công nghệ may mặc Spectre An Giang tại KCN Bình Hòa (06/11/2021)

Đang tải....

Mời bạn xem Video clip: "Khởi công dự án công nghệ may mặc Spectre An Giang tại KCN Bình Hòa" -

Nguồn: Báo An Giang

Các video đã đưa

 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập