Cổng thông tin điện tử Ban Quản Lý Khu Kinh Tế An Giang    
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà (11/10/2021)

Đang tải....

Mời bạn xem Video clip: "Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà" -

Nguồn: Bộ Y tế

Các video đã đưa

 
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Skip portlet Portlet Menu

An Giang tăng cường kêu gọi đầu tư

Núi Sập