Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
 • Ngày chuyển đổi số quốc gia 10.10.2022
 • Đào tạo nguồn nhân lực cho Dự án Công nghệ may mặc Spectre AG
 • Trường Cao đẳng nghề AG ký kết hợp tác với Công ty CP Chí Công
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số Trích yếu CQBH Ngày ký
1178/BQLKKT-VP Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Ban Quản lý Khu kinh tế 15/07/2020 Xem
1180/TB-BQLKKT Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 22/6/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế 22/06/2021 Xem
915/TB-BQLKKT Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 24/5/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế 24/05/2021 Xem
787/TB-BQLKKT Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 10/5/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế 10/05/2021 Xem
714/TB-BQLKKT Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 28/4/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế 28/04/2021 Xem
501/TB-BQLKKT Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 24/3/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế 24/03/2021 Xem
321/TB-BQLKKT Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 22/2/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế 24/02/2021 Xem
123/TB-BQLKKT Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 18/1/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế 18/01/2021 Xem
22/TB-BQLKKT Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại cuộc họp báo ngày 04/1/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế 06/01/2021 Xem
238/TB-VPUBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp trực tuyến các thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 UBND tỉnh An Giang 28/05/2021 Xem
 • <<
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • >>