Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
 • Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
  tại Ban Quản lý Khu kinh tế
  pcgiat@angiang.gov.vn
  0296.3952.507
 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
  thuộc Sở tư pháp
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
  0296.3957.006
 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh
  thuộc Sở Nội vụ
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  0296.3957.049
Video
 • Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch cụm công nghiệp Phú Hòa
 • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Châu Phú, Châu Thành
 • An Giang đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Khu công nghiệp
Thông tin tuyên truyền

Tổng lượt truy cập

Giới thiệu
Danh bạ
 •  Ban Quản lý Khu kinh tế
 •  17/02/2020
 • A- A A+

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
Ban lãnh đạo
1

Nguyễn Thanh Cường

Trưởng ban (0296) 3955 588

ntcuong@angiang.gov.vn

2

Trần Quốc Thanh

Phó Trưởng ban (0296) 3 832 207

tqthanh06@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Hồng Quang

Phó Trưởng ban (0296) 3 923 686

nhquang@angiang.gov.vn

4

Phạm Công Giát

Phó Trưởng ban (0296) 3 952 507 pcgiat@angiang.gov.vn
Văn phòng
1 Hồ Hải Đăng Phó chánh Văn phòng   hhdang@angiang.gov.vn
Phòng Quản lý đầu tư
5

Lê Hoài Diễm Trang

Trưởng phòng (0296) 3 955 074 lhdtrang01@angiang.gov.vn
Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường
6

Nguyễn Hoàng Nhung

Phó Trưởng phòng (0296) 3 941 573 nhnhung@angiang.gov.vn
Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng
8

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng (0296) 3 952 655 ntbinh18@angiang.gov.vn
Phòng Quản lý Doanh nghiệp
9

Võ Phạm Diễm Chi

Phó Trưởng phòng

(0296) 3 941 583 vpdchi@angiang.gov.vn
Trung tâm Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Hỗ trợ Doanh nghiệp
10

Nguyễn Thanh Cường

Giám đốc (0296) 3 955 588 ntcuong@angiang.gov.vn
11

Nguyễn Thanh Bình

Phó Giám đốc (0296) 3 952 655 ntbinh18@angiang.gov.vn

 

Các tin khác :